Enlarge text
Print
Privatlivspolitik


Hvilke personoplysninger bliver registreret?

Registrering af indberetninger sker anonymt i systemet.
Hvis du vælger at angive dine kontaktoplysninger ved indberetningen, bliver disse personoplysninger registreret. De personoplysninger du eventuelt selv skriver i feltet "Fortæl os hvad du ved" bliver også registreret.Hvem kan tilgå personoplysningerne?
Kun Anti Doping Danmarks efterretningskonsulent og juridisk konsulent kan tilgå de oplysninger, som har indberettet.


Logning
Hvis du indberetter på hjemmesiden "Stop matchfixing", så føres der ikke log over IP-adresse eller maskin-ID på den computer, som indberetningen bliver foretaget fra. 
Hvis en indberetning er foretaget fra en computer, der er på virksomhedens netværk, er der en risiko for, at de besøgte hjemmesider bliver logget i browserens historik og/eller virksomhedens log. Denne risiko kan elimineres ved at foretage anmeldelsen fra en computer, der ikke er på virksomhedens netværk.
Hvis man uploader dokumenter, skal man være opmærksom på, at disse kan indeholde metadata, der kan kompromitere indberetterens identitet. Derfor bør man sikre sig, at eventuelle kompromiterende metadata er fjernet fra et dokument, før man uploader det.


Korrektion af registrerede oplysninger
Hvis du bliver opmærksom på, at du har indberettet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laver du blot en ny indberetning i systemet, hvor du henviser til den tidligere indberetning og beskriver, hvad der skal korrigeres.
Hvis du i forbindelse med oprettelsen af en indberetning har valgt at oprette en sikker postboks, kan du foretage korrektionen ved at logge på systemet med dit sagsnummer samt dit selvvalgte password.


Videregivelse af de registrerede oplysninger
De oplysninger, du indberetter bliver som udgangspunkt ikke videregivet til 3. part uden for organisationen.
I visse tilfælde kan det dog forekomme, at oplysninger skal videregives uden din identitet afsløres:
  • Hvis en idrætsorganisation skal involveres for at forebygge overtrædelse af matchfixing regulativet
  • Hvis indberetningen resulterer i, at der indledes en retssag
  • Hvis lovgivningen kræver det

Sletning af registrerede data
Registrerede data må kun opbevares så længe, der er behov for det.
Når der ikke længere er behov for at opretholde registreringen af oplysningerne, bliver oplysningerne slettet.


It-sikkerhed
Indberetningssystemet er hostet hos Got Ethics A/S, der er en uafhængig part og garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. 
Got Ethics A/S har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer og overholder god skik inden for området.
Al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.
 
 
Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine personoplysninger, kan du kontakte Anti Doping Danmarks DPO på e-mail amb@antidoping.dk

 

I øvrigt henvises til vores generelle privatlivspolitik.