Enlarge text
Print
FAQ


Hvorfor eksisterer hotlinen Stop Matchfixing?
Anti Doping Danmark arbejder som sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing for at bekæmpe manipulation af idrætskonkurrencer og tilsvarende uetisk adfærd sammen med platformens medlemmer, som er andre offentlige myndigheder, spilleselskaber og idrætsorganisationer. I dette arbejde er den viden, som er i miljøerne omkring idrættens konkurrencer og spil/betting afgørende for at sikre en stærk indsats fra Anti Doping Danmarks side.

Personer i miljøerne omkring konkurrencer og spil/betting er ofte de første til at bemærke, hvis der sker uregelmæssigheder. Stop Matchfixing giver mulighed for, at du – også helt anonymt – kan give viden eller mistanke om manipulation af idrætskonkurrencer og anden uetisk adfærd videre til en organisation – Anti Doping Danmark – der kan håndtere og bearbejde informationerne sikkert og fortroligt.
Hvem kan indberette til Stop Matchfixing?
Alle kan indberette til Stop Matchfixing. Har du viden eller mistanke om, at nogen har foretaget eller vil foretage noget, der bidrager til manipulation af idrætskonkurrencer eller er forbudt i henhold til DIF's matchfixinglovregulativ, kan du indberette din viden til Stop Matchfixing. Personer omfattet af matchfixinglovregulativet, som har mistanke eller viden om en handling vedrørende matchfixing eller tilsvarende uetisk adfærd, har pligt til at anmelde dette.
Hvad kan man indberette til Stop Doping?
Viden eller mistanke om matchfixing eller tilsvarende uetisk adfærd kan indberettes via Stop Matchfixing.

Vær opmærksom på, at Stop Matchfixing-systemet må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og du må ikke indberette bevidst usande oplysninger.

Er du i tvivl om, hvorvidt din viden eller mistanke skal indberettes eller ej, opfordrer Anti Doping Danmark dig til at indbringe informationerne via Stop Matchfixing. Herefter vurderer Anti Doping Danmark, hvorvidt det er relevant at arbejde videre med informationerne. Du vil aldrig komme ud for selv at skulle bevise, hvad der eventuelt har fundet sted. Det vil være andres opgave.
Hvordan indberetter man til Stop Matchfixing?
Stop Matchfixing tilbyder en ramme for kommunikation, hvor kommunikationen ikke kan spores. Dette gælder også, hvis du har brug for at have en dialog med Anti Doping Danmark, hvor du ønsker at forblive anonym.

Hvordan du skal indberette, afhænger af hvilken af de to indberetningsformer, du vælger.

 • Indberetningsformular/postboks:
 1. Åbn et nyt browservindue og tast adressen www.stopmatchfixing.dk
 2. Klik på knappen ’Gå til indberetning’.
 3. Indtast de informationer, du ønsker at indberette.
 4. Har du dokumenter, billeder eller anden dokumentation, du ønsker at vedhæfte, kan du gøre det.
 5. Hvis du ønsker at oplyse, hvem du er, har du mulighed for at taste dette ind.
 6. For at undgå spam, skal du svare på et spørgsmål.
 7. Opret eventuelt en postboks, hvis du ønsker muligheden for at kunne kommunikere med Anti Doping Danmark i forhold til din indberetning. Anti Doping Danmark anbefaler, at du opretter en postboks. Postboksen kan ikke spores, og du er anonym, med mindre du selv oplyser, hvem du er.
 8. Klik send – og herefter modtager Anti Doping Danmark din indberetning.

 • Appen Stop Matchfixing
 1. Download appen Stop Matchfixing i Google Play (for Android) eller App Store (for iOS).
 2. Åbn appen og klik på boksen ’Stop Matchfixing. Fortæl os, hvad du ved’.
 3. Skriv din indberetning i boksen. Du har mulighed for at vedhæfte dokumenter, billeder eller anden dokumentation, hvis du ønsker det. Klik herefter på ’Fortsæt’.
 4. Vælg, om du ønsker at være anonym. Indtast information om dig, hvis du ikke ønsker at være anonym.
 5. Klik ’Send rapport’.
 6. Opret eventuelt en postboks, hvis du ønsker muligheden for at kunne kommunikere med Anti Doping Danmark i forhold til din indberetning. Anti Doping Danmark anbefaler, at du opretter en postboks. Postboksen kan ikke spores, og du er anonym, med mindre du selv oplyser, hvem du er.
 7. Klik ’Bekræft’ – herefter modtager Anti Doping Danmark din indberetning.
Hvem administrerer Stop Matchfixing?
Anti Doping Danmark administrerer indberetningerne, der kommer via Stop Matchfixing. Dette gælder både indberetninger via indberetningsformular, postboks, app og telefonsvarer. De ansvarlige medarbejdere for efterforskning og efterretning i Anti Doping Danmark modtager indberetningerne. Anti Doping Danmark er en offentlig myndighed, der arbejder i henhold til Lov om fremme af integritet i idrætten. Selve systemet Stop Matchfixing hostes af firmaet Got Ethics.
Hvordan håndteres indberettede informationer på Stop Matchfixing?
Når Anti Doping Danmark modtager en indberetning på Stop Matchfixing, validerer en af Anti Doping Danmarks efterforsknings- og efterretningsansvarlige informationen.

Har du oprettet en postboks, tager den Anti Doping Danmark-ansvarlige eventuelt kontakt via postboksen. Du fortsætter med at være anonym, med mindre du selv ønsker at fortælle navn eller anden information, der bryder din anonymitet.

Herefter vurderer Anti Doping Danmark informationerne og foretager en forundersøgelse. Efterfølgende tager Anti Doping Danmark stilling til, om en eventuel sag skal overdrages til videre behandling hos den relevante myndighed eller organisation.