Print
FAQ


Hvorfor opretter vi en hotline mod matchfixing?

Som sekretariat for den nationale platform mod matchfixng arbejder Anti Doping Danmark for at bekæmpe manipulation af resultater i idrætten. 

Personer med tilknytning til idrætsmiljøer i Danmark vil ofte være de første til at opdage uregelmæssigheder da de befinder sig direkte i miljøet. Det viser sig dog tit, at personer med relevant information er tilbageholdende med at gå videre med deres mistanke, da de ikke ønsker at kunne identificeres som afsender.

I erkendelsen af, at det er essentielt for Anti Doping Danmark, at få information fra idrætsmiljøet for at vi kan undersøge dem yderligere og eventuelt målrette vores aktiviteter, har vi derfor valgt at oprette en hotline, som giver dig en nem og eventuelt anonym mulighed for at reagere, hvis du har en mistanke eller viden om overtrædelse af reglerne.

BEMÆRK: Som sportsudøver er det faktisk dit ansvar at reagere hvis du har mistanke eller viden om matchfixing eller tilsvarende uetisk adfærd eller bliver kontaktet af én, der ønsker at fixe din kamp. Du skal sige noget, hvis du ser noget. Det er faktisk din pligt. Den samme pligt har idrætsledere, trænere og dommere i DIF’s 61 specialforbund.

Hvem kan indberette?
Enhver person, som har mistanke eller viden om en handling, der er en overtrædelse af lovgivning mod matchfixing eller er omfattet af DIFs lovregulativ om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd, har pligt til at anmelde det.
Hvilke forhold kan indberettes?

Matchfixing kan være:

Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence
Forsætlig underpræstation
Forsætligt nederlag i en konkurrence
Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en idrætskonkurrence i en bestemt retning

Tilsvarende former for ”uetisk adfærd” er også omfattet af reglerne og dermed forbudt:
Misbrug af intern viden, fx ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med spil (betting)
Spil på egen konkurrence, også selvom der spilles på sejr
Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med den pågældende idrætskonkurrence

Hvordan indberetter man?
Indberetning sker via internetportalen https://stopmatchfixing.whistleblowernetwork.net. Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder som f.eks. ved at sende en e-mail til den person, som er ansvarlig for whistleblower-ordningen, da der er tale om fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet.

Når man foretager en indberetning, får man mulighed for på et senere tidspunkt at kunne logge sig anonymt på systemet og se, om sagsbehandleren har stillet yderligere spørgsmål til sagen eller efterspørger yderligere dokumentation. En eventuel efterfølgende dialog er 100 % anonym og beror alene på indberetterens villighed til at logge på systemet og besvare sagsbehandlerens spørgsmål. 
Hvem behandler indberetningerne?
Indberetningerne og telefonbeskeder indsendes til sekretariatet for den nationale platform mod matchfixing, som er placeret i Anti Doping Danmark. Her vil erfarne efterforskere behandle de indkomne informationer med henblik på videre opfølgning.