Enlarge text
Stop Matchfixing

Hjælp med at bekæmpe matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd i dansk idræt!

Har du viden eller mistanke om, at nogen har foretaget eller vil foretage sig noget, der bidrager til manipulation af spil eller er forbudt i henhold til matchfixingreglerne, kan du indberette din viden til Stop Matchfixing.

Din indberetning kan hjælpe til at forebygge og efterforske uregelmæssigheder og mulige overtrædelser.

Du kan indberette på to måder:

 1.           Indberetningsformular/postboks
  Via indberetningsformularen kan du krypteret indsende din viden. Stop Matchfixing opfordrer til, at du opretter en postboks sammen med indberetningsformularen, da det gør det sikkert og let at kommunikere med Anti Doping Danmark – også anonymt, hvis du ønsker det.

 2.       Appen Stop Matchfixing – kan downloades i Google Play og App Store
  Via appen kan du krypteret indsende din viden. Stop Matchfixing opfordrer til, at du opretter en postboks, da det gør det sikkert og let at kommunikere med Anti Doping Danmark – også anonymt, hvis du ønsker det.

Stop Matchfixing-systemet må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og du må ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt af Anti Doping Danmark, der som sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing håndterer indberetninger på Stop Matchfixing. Du kan finde flere oplysninger om håndtering af indberettede informationer under menupunktet ’Privatlivspolitik’ ovenfor.

Personer omfattet af Danmarks Idrætsforbunds lovregulativ om forbud mod matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd, som har mistanke eller viden om en handling vedrørende matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd, har pligt til at anmelde dette.

SIG NOGET, HVIS DU SER NOGET!


Din indberetning sendes til Anti Doping Danmark, som af Kulturministeriet er udpeget til sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing.

Get it on Google Play Download on the App Store
Læs mere »

Hvad kan indberettes?
Anonymitet
Opret en postboks

I Stop Matchfixing-systemet kan du indberette forhold vedrørende matchfixing eller tilsvarende uetisk adfærd. 

Eksempler på matchfixing:

 • Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence
 • Forsætlig underpræstation
 • Forsætligt nederlag i en konkurrence
 • Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en idrætskonkurrence i en bestemt retning

Eksempler på uetisk adfærd:

 • Misbrug af intern viden, fx ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med spil (betting)
 • Spil på egen konkurrence, også selvom der spilles på sejr
 • Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med den pågældende idrætskonkurrence 
Hvis du vil sikre, at du er anonym, skal du iagttage følgende:
 • Tilgå Stop Matchfixing-systemet direkte ved at kopiere eller skrive URL-adressen www.stopmatchfixing.dk over i en internet-browser i stedet for at klikke på et link.
 • Undlad at skrive oplysninger om dig selv i indberetningen, såfremt du ønsker at være anonym.
 • Undgå at benytte en computer, der er udleveret af din arbejdsgiver, eller at indberette via en computer, der er koblet på et arbejdsnetværk/intranet, hvis du vil være helt sikker på, at din indberetning ikke kan spores.Du kan oprette en sikker postboks, der gør det muligt at kommunikere med Anti Doping Danmark om din indberetning. Kommunikationen kan selvfølgelig ske anonymt, hvis du ønsker det, og Anti Doping Danmark kan ikke spore henvendelsen til dig.

Anti Doping Danmark anbefaler at oprette en postboks, da den gør det lettere at kommunikere, og muligheden for at kommunikere kan være afgørende for, at Anti Doping Danmark får de oplysninger, der gør det muligt at arbejde videre og/eller færdigbehandle sagen.

Når du opretter en postboks, får du tildelt et sagsnummer, og du vælger selv et password. Brug disse, når du logger ind i postboksen for at se, om Anti Doping Danmark har svaret dig.